Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 28. 02. 2020
svátek slaví Lumír


Víte, že...

není knížka jako knížka?

MOTTO SONS ČR: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Začátkem března navštívila naši mateřskou školu paní Anna Kožinová, která je předsedkyní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka Havířov - pracoviště Orlová.

Vyprávěla dětem, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak mohou slepí číst, co bylo příčinou jejich ztráty zraku. My si prohlížíme a čteme knížky očima, slepí používají ruce. Systém čtení nevidomých je založen na poznávání hladkého a hrubého povrchu.

Ve třídě začalo být rušno od okamžiku, kdy si děti mohly vyzkoušet některé z mnoha pomůcek, jež lidem s vadami zraku a lidem nevidomým pomáhají zmírňovat jejich hendikep např. speciální slepecký Pichtův psací stroj, který funguje na principu bodů vyražených do materiálu a nevidomý ho vnímá hmatem - Braillovo písmo.
Děti hmatem rozpoznávaly vytlačované body, prohlédly si knihy psané Braillovým písmem, vyzkoušely si chůzi s bílou holí, kde se orientovaly jen podle zvonečku, zahrály si speciálně upravené hry pro nevidomé Člověče, nezlob se, vyzkoušely si, jak funguje ozvučený mobilní telefon a jak na něm slabozrací pracují, viděly, jak vypadají speciálně upravené hodinky.

A jak my můžeme pomoci nevidomým a slabozrakým lidem? Základem je vždy obyčejná lidská slušnost a schopnost zeptat se přímo nevidomého či slabozrakého, zda nepotřebuje pomoc a zda zvládá danou situaci.

Nejen děti, ale také paní učitelky v závěru besedy odcházely plné dojmů, nových zážitků a zkušeností. A to nebylo ještě vše, paní Kožinová s kolegyněmi rozdaly dětem na upomínku bílé pastelky a záložky do knih s logem Bílá pastelka. Bílá pastelka - symbol celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), sděluje veřejnosti, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka je barva optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.19.3. 2018soutěžíme v Poháru vědy

Už třetím rokem soutěžíme v Poháru vědy a letošní ročník má podtitul - Newton 2018.
Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, filosof a alchymista a je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob, či dokonce za zakladatele moderní fyziky a vědy obecné.

Náš tým jsme nazvali " Fiškulíni". Název jsme vymysleli od slova fiškus neboli chytrá hlava. Chceme mít chytré hlavičky a poznávat svět kolem nás. Zkoumáme pohyb, ale i to , kdy věci zůstávají v klidu a kdy setrvávají v pohybu, tedy setrvačnost. Každý měsíc se bavíme řešením zadaných úkolů a provádíme různé pokusy. Pozorujeme co se stane, když nafoukneme balonek a volně ho pustíme, sestrojujeme autíčko poháněné vzduchem z nafouknutého balonku a vyrábíme tryskové lodě pohaněné stlačeným vzduchem.
No prostě pouštíme se spolu s Isaacem Newtonem do experimentování. A to nás moc baví.

26.2.2018

už klepou na dveře, už se blíží ......Vánoce

Holé stromy a mrazivá rána hlásí příchod paní zimy.
Prosinec, poslední měsíc v roce, bývá často nevlídný, slunce je od nás nejdále a moc nás nezahřeje.
Snad nás rozveselí aspoň sněhová nadílka v době svátků vánočních, anebo činnosti podporující rozvoj tvořivosti.
Děti totiž milují umění. Jsou hravé, odvážné a bezprostřední. Důvodů, proč s dětmi pravidelně tvořit, je několik.
Prostřednictvím tvoření se totiž děti rozvíjejí po všech stránkách - procvičují jemnou motoriku, posilují svalstvo ruky a navykají si na určité pohybové vzorce. Rozvíjejí své myšlení, fantazii a představivost, učí se vyjadřovat své pocity a tvorba jim dává možnost seberealizace. Učí se trpělivosti a soustředění, potřebě dokončit práci,která jim přináší radost a v neposlední řadě zjistí, jak smysluplně vyplnili svůj volný čas.
Příprava dekorací a ozdob, doplněná vůněmi a koledami,k vánočním svátkům neodmyslitelně patří.Je součástí tradic a kulturního dědictví, které předáváme dětem.

Přejeme Vám krásné Vánoce.
Anketa není vypsána.