Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

v době vánočních prázdnin v termínu od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude MŠ uzavřena.

Předškoláci se nemusí od 23.12. do 3.1. 2020 omlouvat.

Pokud potřebujete umístit dítě v MŠ i o vánocích, vyplňte dotazník na našich webových stránkách (www.msmistni.cz)

zveřejněno 16.11.2019

děti z naší MŠ myslí na lesní zvířátka

V úterý 15. října jsme se vydali na návštěvu ekocentra – ekologické učebny zaměřenou na ochranu přírody v Havířově Bludovicích.
Byl krásný podzimní den a děti byly plné očekávání. Celý podzim děti pilně sbíraly kaštany pro zvířátka a na setkání s panem myslivcem se moc těšily.
Cestou k ekologické učebně se nás už nemohla dočkat černa kočka „Murisa“, která nás doprovázela přímo až k cíli. Po příchodu nám nejprve pan Kminiak poděkoval za sběr přírodnin v loňském roce a byl by rád, když i v letošním roce nasbíráme přírodniny pro zvířata. Děti viděly zachráněná zvířata, o které se starají mladí ochránci přírody – zachráněnou veverku Terezku, která má 12 let, podle slov je již babičkou. Děti pozorovaly na vlastni oči její hbitost a velkou obratnost, kterou prokazovala. Viděli jsme také králíky – kteří dostali jména po dětech z kroužku Mladých ochránců přírody, nádherně zbarvené bažanty a koroptve. V učebně se děti mohly seznámit s vycpanými zvířaty, kde jim bylo ihned sděleno, že žádné zvíře nebylo úmyslně zabito. Na vlastní oči děti viděli jelena, divoké prase, lišky, daňka, tchoře, jezevce, kunu, srnečky, z ptáků – čápa, sovy, kormorána, krkavce, vrány, kafku a mnoho dalších známých lesních zvířat. Společně si s p. Kminiakem děti povídaly a nabíraly mnoho užitečných rad ohledně života zvířat. Velmi zajímavé bylo vidět včelí úly a život včel.
Po tak užitečném a příjemném povídání měl pan Kminiak pro děti připraveno ještě jedno sportovní překvapení – jízdu na dětské lanovce.
Na rozloučenou dostaly děti sladkou odměnu a slíbili jsme panu Kminiakovi, že v zimě přijedeme zase a budeme se učit rozpoznávat ve sněhu stopy zvířat.
Děti měly den plný zážitků, získaly spoustu nových poznatků a všechny měly dobrý pocit, že díky jejich práci bude o zvířátka v zimě postaráno. Děkujeme panu Lubomíru Kminiakovi za velmi zdařilou a zajímavou exkurzi a budeme se těšit na další spolupráci mezi ochránci přírody a naší mateřskou školou.

18.10.2019

... začíná nový školní rok 2019/ 2020

Vážení rodiče,
blíží se chvíle, kdy Vaše dítě dítě nastoupí do mateřské školy a maminku a tatínka vystřídají dvě paní učitelky, které vůbec nezná. Jistě se bude ptát: Proč tu jsem? Co tady budu celý den dělat? S čím si budu hrát? Abychom omezili nepříjemné pocity, umožňujeme novým dětem adaptaci. Co to znamená? Je to čas potřebný k tomu, aby si dítě zvyklo na nové prostředí, kluky, holky a paní učitelky.
[První den počítejte s větší časovou rezervou, příchod neuspěchejte, nebuďte nervozní, chvíli si společně ve třídě pohrajte, ujistěte Vaše dítě, že se nemusí ničeho bát a pak zase společně můžete odejít domů. Postupně se doba pobytu prodlužuje a pak nastane den, kdy maminka může bez obav odejit a dítě zůstává ve třídě samo. Ne každý může tuto možnost využít a proto dejte dítěti oblíbeného plyšáka a podávejte mu pravdivé informace o tom co ho ve školce čeká. Pokud máte více dotazu, nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte si s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů. V mateřské škole se již od děti očekává určitá samostatnost při jídle, oblékání a svlékání, při udržování osobní čistoty. Proto veďte děti k určité samostatnosti v sebeobsluze. Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí MŠ se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim mateřské školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dítěti naslouchejte a hlavně chvalte, chvalte, chvalte..
30.8.2019
Anketa není vypsána.