Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Místní 3/355 Havířov - Město přijala od 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly :
 • M-1/2020
 • M-21/2020
 • M-15/2020
 • M-26/2020
 • M-10/2020
 • M-5/2020
 • M-22/2020
 • M-7/2020
 • M-19/2020
 • M-3/2020
 • M-24/2020
 • M-6/2020
 • M-14/2020
 • M-13/2020


Vyvěšeno dne: 18.5.2020

MŠ v provozu od 25.5.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 25.5.2020.

Nově nastavené provozní a hygienické podmínky ZDE a formulář Čestné prohlášení.

Výše úplaty - přerušení provozu

Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření a přerušení provozu mateřské školy od 20. 3. 2020 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
 • březen 2020 -   255,- Kč
 • duben 2020    - 0,-Kč
 • květen 2020   - 0,- Kč

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen (vratka školné 145,- a neodebrané obědy za 3/2020) a duben (školné 400,- + záloha stravné 680,-) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2020.
Rodičům, kteří platby hradí v hotovosti, vznikl přeplatek na školném za měsíc březen (145,-Kč) a ten bude vrácen hotově v kanceláři školy. Případně bude zúčtován s platbou školného na měsíc červen 2020.

21. dubna 2020
Anketa není vypsána.