Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

brambory

přivezli do Evropy v šestnáctém století Španělé z Ameriky. Císař Rudolf dostal od španělského krále jako vzácný dárek kvetoucí bramboru.
Děti objevily, že brambory mají hlízu a dají se použít na spoustu věcí, ale především nám chutnají na talíři.
Rozvíjely jemnou motoriku, brambory loupaly, krájely na různé tvary. Pracovaly samostatně nebo ve dvojicích, uvědomovaly si svou sociální roli ve skupině. Musely se dohodnout s kamarádem a respektovat názor druhého.
Rozvíjely smyslové vnímání - zrak, hmat, chuť, vykrajovaly různé tvary, zvířátka, které pak do zlatová upekly v troubě s paní kuchařkou.
Připravily nám i zeleninový salát z mrkve, čínského zelí, polnička a cibulky.
Všechny děti byly moc šikovné, zvládly samostatně celou přípravu salátu-krájení, strouhání, míchání. Seznámily se s novým druhem zeleniny-salátem polníčkem , který jim moc chutnal a ohodnotily ho slovem luxusní.

Naším záměrem bylo motivovat děti k ochutnávce zeleninových jídel a tím podporovat zdravý životní styl.
Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím k seznámení dítěte se zásadami zdravé výživy, přičemž toto období často určuje celoživotní návyky nejenom ve stravování. Snad více než kdekoliv jinde zde platí známé rčení: " Co se v mládí naučíš..."

A tak se stalo,že všechny děti ochutnaly zeleninový salát a nám zbyly jenom prázdné talíře. 18.11.2014

Alergeny v potravinách

jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně.
Tyto látky jsou pro většinu dětí zcela neškodné a bezpečné, jen pro malé procento z celkového počtu dětí může přítomnost některého z alergenů vyvolat nežádoucí reakce.
Alergickou reakci mohou vyvolat různé druhy potravin, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení dle směrnice 1169/11 EU :
 • Obiloviny obsahující lepek -pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut a výrobky z nich.
 • Korýši a výrobky z nich
 • Vejce a výrobky z nich
 • Ryby a výrobky z nich
 • Podzemnice olejná, arašídy a výrobky z nich
 • Sójové boby a výrobky z nich
 • Mléko a výrobky z něj
 • Skořápkové plody a výrobky z nich -mandle, ořechy, kešu ořechy, para, pistácie..
 • Celer a výrobky z něj
 • Hořčice a výrobky z něj
 • Sezamová semena a výrobky z nich
 • Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg vyjádřeno SO 2
 • Vlčí bob a výrobky z něj
 • Měkkýši a výrobky z nich

Z tohoto důvodů i naše MŠ bude uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalézt na nástěnce Školní jídelny v šatně. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a jednotlivá čísla budou uvedená vždy za pokrmem v jídelním lístku.
Značení alergenů je pouze informační - školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí zákonný zástupce sám uhlídat.

Splatnosti od 13.12.2014 nastává povinnost výrobců potravin nebo jídelen označovat přítomnost stanovených alergenů
11.11.2014

Začíná nový školní rok

Nejdůležitější v procesu adaptace je vzájemná důvěra mezi učitelkou, dítětem a rodiči. První den ve školce si můžete s dítětem pohrát a pokud máte možnost je dobré s dítětem ve školce pobyt. S paní učitelkou můžete konzultovat všechny návyky a zvyklosti dítěte, aby adaptace Vašeho dítěte byla snažší. Pokud máte více dotazů domluvte si s paní učitelkou individuální schůzku, kde můžete probrat citlivé informace o Vašem dítěti.
 • Doporučujeme první týden vyzvedávat dítě po obědě.
 • Vzbuďte dítě dřív ať nemáte uhoněné ráno, ve školce budete včas a Vaše dítě si bude dlouho hrát.
 • nenuťte dětí do různých činností a her, některé dětí při adaptaci jsou jen pozorovatele.

Důvěřujte paní učitelce má hodně zkušeností a je připravená na adaptaci Vašeho dítěte.
 • Pamatujte, že pokud jste ve stresu Vaše dítě to vycítí a adaptace bude složitější.
 • Když se rozloučíte, už se do třídy nevracejte, raději paní učitelce zavolejte.
 • Pokud dítě pláče je lepší dobu odchodu zkrátit a dítě ubezpečit, že si pro ně přijdete.

 • Adaptace je u každého dítěte individuální. U některého trvá pár dnů i jiného celý měsíc. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit protest. Buďte trpěliví, důslední, usměvaví.
  Je důležité, aby dítě se cítilo v MŠ bezpečně. Dodržujte školní řád, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte dítěti, že přijdete po obědě slib dodržte.
  Hlavně dítě povzbuzujte, chvalte, chvalte.........

  Přejeme všem dětem, rodičům krásný začátek nového školního roku.29.8.2014
Anketa není vypsána.