Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

Už můžeme do školy

Předškoláci se pečlivě připravovali na zápis do základní školy. Začali stavět svou vlastní školu z různorodého materiálu:dřevěných kostek, barevných tyček, lega, kamínků, knoflíků, zbytkových a odpadových materiálů.
Tvořivé seskupování a skládání zajímavých obrázků z drobných tvarů je velmi zaujalo. Děti procvičovaly jemnou motoriku, procvičovaly prostorové pojmy, rozvíjely tvořivost a zručnost, poznávaly vlastnosti předmětů, spolupracovaly a komunikovaly s kamarádem.

Během celého týdne pracovaly s určitým cílem, setrvaly u jedné činností a dle svých možností tuto činnost dokončily. A jak se jim to povedlo můžete posoudit sami.

20.2.2015

bude zápis předškoláků do ZŠ

Co s sebou k zápisu?
  • Občanský průkaz jednoho s rodičů
  • rodný list dítěte

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikováno takto:

§36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který nasleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku, pokud mu není dovolen odklad.

§ 36 odst.4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31.května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vašemu dítěti něco nejde tak, jak by mělo, berte na zřetel, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců a za tuto dobu Vaše dítě určitě vše dožene.
15.1.2015

jsme jeli do Valašského muzea

Při procházce Valašskou dědinou jsme se seznámili s obvyklými pracemi, přípravami Vánoc a vánočními zvyklostmi.
Advent je období půstu, v minulých dobách to bývala doba draní peří a jiných domácích prací, při kterých se vyprávěly pohádky a nejrůznější příběhy. Vánoční a předvánoční období na Valašsku bylo vždy naplněno lidovými zvyky, obyčeji, které se v mnoha rodinách dodržovaly a někde dodržují dodnes.
Potkali jsme Mikuláše, který rozdával dětem sušené jablíčka a bílého rozverného Čerta. Čert měl huňatý kožich z ovčí vlny a pytel na zlobivce.
Ve valašské jizbě, která byla zdobena jedlovými chvojkami jsme viděli vánoční stromeček, který byl zavěšen pod stropem, ozdoben domácím perníkem, ovocem, ořechy a papírovými ozdobami. Hospodyně nám pekly vánoční perníčky a všude to vonělo kořením. Dozvěděli jsme se co nesmělo chybět na štědrovečerním stole. Na stole musel být dožínkový věnec, chléb, rozmarýn - symbol nového života, vánočka, ořechy, ovoce, džbán s vodou, džbán s pivem, peníze, aby jich v příštím roce bylo dostatek. Nohy stolů byly obepnuty řetězem, který měl zaručit soudržnost rodiny. Nesměly chybět oplátky, které hospodář rozlamoval, mazal medem a podával všem ostatním u stolů.
Vánočních dárků bylo mnohem méně než dnes, děti dostávaly drobné hračky, oblečení a školní pomůcky.
Vánoční svátky prožívaly lidé v rodinné pohodě a poklidné atmosféře zimních dnů.
A my Vám přejeme abyste je tak prožili i Vy.

Krásné svátky přeje kolektiv MŠ Místní.

10.12.2014
Anketa není vypsána.