Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 05. 12. 2020
svátek slaví Jitka


Víte, že...

Alergeny v potravinách

jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně.
Tyto látky jsou pro většinu dětí zcela neškodné a bezpečné, jen pro malé procento z celkového počtu dětí může přítomnost některého z alergenů vyvolat nežádoucí reakce.
Alergickou reakci mohou vyvolat různé druhy potravin, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení dle směrnice 1169/11 EU :
 • Obiloviny obsahující lepek -pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut a výrobky z nich.
 • Korýši a výrobky z nich
 • Vejce a výrobky z nich
 • Ryby a výrobky z nich
 • Podzemnice olejná, arašídy a výrobky z nich
 • Sójové boby a výrobky z nich
 • Mléko a výrobky z něj
 • Skořápkové plody a výrobky z nich -mandle, ořechy, kešu ořechy, para, pistácie..
 • Celer a výrobky z něj
 • Hořčice a výrobky z něj
 • Sezamová semena a výrobky z nich
 • Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg vyjádřeno SO 2
 • Vlčí bob a výrobky z něj
 • Měkkýši a výrobky z nich

Z tohoto důvodů i naše MŠ bude uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalézt na nástěnce Školní jídelny v šatně. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a jednotlivá čísla budou uvedená vždy za pokrmem v jídelním lístku.
Značení alergenů je pouze informační - školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí zákonný zástupce sám uhlídat.

Splatnosti od 13.12.2014 nastává povinnost výrobců potravin nebo jídelen označovat přítomnost stanovených alergenů
11.11.2014

Začíná nový školní rok

Nejdůležitější v procesu adaptace je vzájemná důvěra mezi učitelkou, dítětem a rodiči. První den ve školce si můžete s dítětem pohrát a pokud máte možnost je dobré s dítětem ve školce pobyt. S paní učitelkou můžete konzultovat všechny návyky a zvyklosti dítěte, aby adaptace Vašeho dítěte byla snažší. Pokud máte více dotazů domluvte si s paní učitelkou individuální schůzku, kde můžete probrat citlivé informace o Vašem dítěti.
 • Doporučujeme první týden vyzvedávat dítě po obědě.
 • Vzbuďte dítě dřív ať nemáte uhoněné ráno, ve školce budete včas a Vaše dítě si bude dlouho hrát.
 • nenuťte dětí do různých činností a her, některé dětí při adaptaci jsou jen pozorovatele.

Důvěřujte paní učitelce má hodně zkušeností a je připravená na adaptaci Vašeho dítěte.
 • Pamatujte, že pokud jste ve stresu Vaše dítě to vycítí a adaptace bude složitější.
 • Když se rozloučíte, už se do třídy nevracejte, raději paní učitelce zavolejte.
 • Pokud dítě pláče je lepší dobu odchodu zkrátit a dítě ubezpečit, že si pro ně přijdete.

 • Adaptace je u každého dítěte individuální. U některého trvá pár dnů i jiného celý měsíc. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit protest. Buďte trpěliví, důslední, usměvaví.
  Je důležité, aby dítě se cítilo v MŠ bezpečně. Dodržujte školní řád, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte dítěti, že přijdete po obědě slib dodržte.
  Hlavně dítě povzbuzujte, chvalte, chvalte.........

  Přejeme všem dětem, rodičům krásný začátek nového školního roku.29.8.2014

se seznamujeme s pravidly silničního provozu

Víme, že nejsou důležité encyklopedické znalosti, ale je zapotřebí používat vědomosti v praxi. Vědět co znamená dopravní značka, která je ve tvaru kruhu nebo trojúhelníku - je to zákazová značka nebo příkazová značka, která nás chrání.

Dopravní výchova není jen o nácviku bezpečného chování v dopravním prostředí, ale i o vytváření vztahu ke svým vrstevníkům. Dopravní výchova v mateřské škole není o znalosti předpisu, ale důležité je naučit dětí, že při hraní musíme respektovat a vnímat kamarády, dodržovat pravidla a rozvíjet jejich životní postoje. Naučit se samostatně rozhodovat, učit se být opatrný v nebezpečných situacích, mít v podvědomí, kde v případě potřeby hledat pomoc. Rozvíjet postřeh, pozornost a orientaci v prostoru.

Naučit se chovat v dopravních prostředcích, zvolit bezpečné místo pro přecházení vozovky, umět správně reagovat na semafor, vědět co si musím obléct, když jedu na koloběžce nebo na kole.
Veškeré získané znalosti jsme si mohli ověřit na polodenním výletě pěšky, autobusem a vlakem do Českého Těšína a zpět.

27.5.2014
Anketa není vypsána.