Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 08. 04. 2020
svátek slaví Ema


Víte, že...

byl druhý ročník Děti samy sobě

9.12.2013 se uskutečnil v prostorách společenského domu Reneta druhý ročník

Děti samy sobě - RADOST - ZÁVISLOST očima našich děti.

Akci pod záštitou manželů Osmanczykových uspořádala Petra Benešová, která v květinové galerií s dětmi pracuje.

Celý výtěžek ze vstupného byl předán tak jako minulý rok dětem z dětského domova na ulici Čelakovského.

Tato předvánoční akce byla o dětech, které svým krátkým programem vyjádřily svůj postoj k závislosti na počítačových hrách, internetu, televizi, telefonu, jídle a jiné nelátkové závislosti.

Každý rodič má obavu z toho, aby se jeho dítě nestalo na něčem závislé. Největším strašákem je závislost na omamných látkách. V posledních létech je stále naléhavější téma nelátková závislost, která představuje riziko pro naše dětí.
Jedním z důležitých rodičovských úkolů je hledání cesty, která povede ke zdravé závislosti tzn. učit děti, že počítač, televize, internet či mobilní telefon jsou jen jednou součásti naších každodenních životů. Nemá význam zakazovat užívání moderních technologii, důležité je pěstovat u dětí schopnost přerušit činnost u počítače či sledování televize a nahradit ji jinou činností.
4.1.2014

Je tu čas adventu

Je to předvánoční čas, kdy města vypadají jako z pohádky, ulice jsou vyzdobené vánočními stromky, chvojím a světly.

Na vánočních trzích se prodávají vánoční ozdoby, hračky, různé čokoládové dobroty a děti se těší na Mikuláše, který k nám přijde do školky 6.12. v 9.00 hod.

Všem rodičům přejeme krásné sváteční chvíle nastávajícího adventu.
Důležité svátky v období adventu :
  • 4.prosince sv. Barbora
  • 6.prosince sv. Mikuláš
  • 13.prosince sv. Lucie


1.12.2013

Vaše děti pracují s interaktivní tabuli?

Dnešní generace dětí je odlišná, vyrůstá obklopená moderními technologiemi, které jsou pro ně samozřejmou součásti života.

Moderní doba se projevuje v nárocích na vzdělávání v předškolním zařízení a to vzhledem ke stanoveným kompetencím vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Děti naší mateřské školy si už od začátku školního roku hrají, kreslí a rozvíjí své výtvarné dovednosti, zároveň se však učí pracovat s interaktivní tabuli. Rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku a učí se přemýšlet na základě logického myšlení.

Tato interaktivní tabule byla pro naší MŠ zakoupena z prostředků Evropského sociálního fondu.10.10.2013
Anketa není vypsána.