Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

bude zápis předškoláků do ZŠ

Co s sebou k zápisu?
  • Občanský průkaz jednoho s rodičů
  • rodný list dítěte

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikováno takto:

§36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který nasleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku, pokud mu není dovolen odklad.

§ 36 odst.4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31.května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vašemu dítěti něco nejde tak, jak by mělo, berte na zřetel, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců a za tuto dobu Vaše dítě určitě vše dožene.
15.1.2015

jsme jeli do Valašského muzea

Při procházce Valašskou dědinou jsme se seznámili s obvyklými pracemi, přípravami Vánoc a vánočními zvyklostmi.
Advent je období půstu, v minulých dobách to bývala doba draní peří a jiných domácích prací, při kterých se vyprávěly pohádky a nejrůznější příběhy. Vánoční a předvánoční období na Valašsku bylo vždy naplněno lidovými zvyky, obyčeji, které se v mnoha rodinách dodržovaly a někde dodržují dodnes.
Potkali jsme Mikuláše, který rozdával dětem sušené jablíčka a bílého rozverného Čerta. Čert měl huňatý kožich z ovčí vlny a pytel na zlobivce.
Ve valašské jizbě, která byla zdobena jedlovými chvojkami jsme viděli vánoční stromeček, který byl zavěšen pod stropem, ozdoben domácím perníkem, ovocem, ořechy a papírovými ozdobami. Hospodyně nám pekly vánoční perníčky a všude to vonělo kořením. Dozvěděli jsme se co nesmělo chybět na štědrovečerním stole. Na stole musel být dožínkový věnec, chléb, rozmarýn - symbol nového života, vánočka, ořechy, ovoce, džbán s vodou, džbán s pivem, peníze, aby jich v příštím roce bylo dostatek. Nohy stolů byly obepnuty řetězem, který měl zaručit soudržnost rodiny. Nesměly chybět oplátky, které hospodář rozlamoval, mazal medem a podával všem ostatním u stolů.
Vánočních dárků bylo mnohem méně než dnes, děti dostávaly drobné hračky, oblečení a školní pomůcky.
Vánoční svátky prožívaly lidé v rodinné pohodě a poklidné atmosféře zimních dnů.
A my Vám přejeme abyste je tak prožili i Vy.

Krásné svátky přeje kolektiv MŠ Místní.

10.12.2014

brambory

přivezli do Evropy v šestnáctém století Španělé z Ameriky. Císař Rudolf dostal od španělského krále jako vzácný dárek kvetoucí bramboru.
Děti objevily, že brambory mají hlízu a dají se použít na spoustu věcí, ale především nám chutnají na talíři.
Rozvíjely jemnou motoriku, brambory loupaly, krájely na různé tvary. Pracovaly samostatně nebo ve dvojicích, uvědomovaly si svou sociální roli ve skupině. Musely se dohodnout s kamarádem a respektovat názor druhého.
Rozvíjely smyslové vnímání - zrak, hmat, chuť, vykrajovaly různé tvary, zvířátka, které pak do zlatová upekly v troubě s paní kuchařkou.
Připravily nám i zeleninový salát z mrkve, čínského zelí, polnička a cibulky.
Všechny děti byly moc šikovné, zvládly samostatně celou přípravu salátu-krájení, strouhání, míchání. Seznámily se s novým druhem zeleniny-salátem polníčkem , který jim moc chutnal a ohodnotily ho slovem luxusní.

Naším záměrem bylo motivovat děti k ochutnávce zeleninových jídel a tím podporovat zdravý životní styl.
Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím k seznámení dítěte se zásadami zdravé výživy, přičemž toto období často určuje celoživotní návyky nejenom ve stravování. Snad více než kdekoliv jinde zde platí známé rčení: " Co se v mládí naučíš..."

A tak se stalo,že všechny děti ochutnaly zeleninový salát a nám zbyly jenom prázdné talíře. 18.11.2014
Anketa není vypsána.