Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 01. 2020
svátek slaví Ilona


Víte, že...

... čteme dětem každý den?

Zapojili jsme se do projektu " Celé Česko čte dětem ".

Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelnou, silnou vazbu s rodiči. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.

Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst".

Hlavní motto zní: Stačí 20 minut denně.   Každý den.
16. září 2013

... už jsme velké děti?

Hned od časného rána to v naší školce bzučelo, jako ve veselém včelím úlu. Po prázdninovém odpočinku jsme se sešli plní zážitků a radosti ze setkání s kamarády. Přišly mezi nás i děti nově přijaté v doprovodu nejen maminek, ale i tatínků a babiček, aby si ve svých třídách pohrály. Budeme se jim snažit ve všem pomáhat, aby si u nás brzy zvykly a chodily do školky jako usměvavá sluníčka.2. září 2013

se konala Vernisáž v Galerii Petra

V úterý 7.5.2013 se uskutečnila Vernisáž v Květinové Café Galerii Petra.
Tato vernisáž byla pořádaná p. Petrou Benešovou ve spolupráci s poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD" a MŠ Místní.

Po úvodním přivítání bylo všem přítomným hostům oznámeno, že na této výstavě je možno si zakoupit obrázek, který je malovaný dětmi na dřevo a poté si sami můžou anonymně určit částku, kterou by byli ochotni zaplatit za daný originál.

Během jednoho měsíce budou všechny nejvyšší částky daných obrázků sečteny a výtěžek bude předán dětem z poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD".


Celou akci doprovázely děti z naší mateřské školy básničkami a písničkami za kytarového doprovodu p. učitelky Jitky Nováčkové.
Na této vernisáži také účinkovali žáci ZUŠ Bohuslava Martinů.

Pro účastníky vernisáže a účinkující děti bylo připraveno pohoštění formou rautu. Po celou dobu byla příjemná atmosféra a všichni byli pozitivně naladěni.Děkujeme p. Petře Benešové a celému kolektivu za skvělé připravenou akci a těšíme se na další společnou spolupráci mezi Galerii Petra a mateřskou školkou.
Anketa není vypsána.