Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 01. 2020
svátek slaví Ilona


Víte, že...

Začíná nový školní rok

Nejdůležitější v procesu adaptace je vzájemná důvěra mezi učitelkou, dítětem a rodiči. První den ve školce si můžete s dítětem pohrát a pokud máte možnost je dobré s dítětem ve školce pobyt. S paní učitelkou můžete konzultovat všechny návyky a zvyklosti dítěte, aby adaptace Vašeho dítěte byla snažší. Pokud máte více dotazů domluvte si s paní učitelkou individuální schůzku, kde můžete probrat citlivé informace o Vašem dítěti.
 • Doporučujeme první týden vyzvedávat dítě po obědě.
 • Vzbuďte dítě dřív ať nemáte uhoněné ráno, ve školce budete včas a Vaše dítě si bude dlouho hrát.
 • nenuťte dětí do různých činností a her, některé dětí při adaptaci jsou jen pozorovatele.

Důvěřujte paní učitelce má hodně zkušeností a je připravená na adaptaci Vašeho dítěte.
 • Pamatujte, že pokud jste ve stresu Vaše dítě to vycítí a adaptace bude složitější.
 • Když se rozloučíte, už se do třídy nevracejte, raději paní učitelce zavolejte.
 • Pokud dítě pláče je lepší dobu odchodu zkrátit a dítě ubezpečit, že si pro ně přijdete.

 • Adaptace je u každého dítěte individuální. U některého trvá pár dnů i jiného celý měsíc. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit protest. Buďte trpěliví, důslední, usměvaví.
  Je důležité, aby dítě se cítilo v MŠ bezpečně. Dodržujte školní řád, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte dítěti, že přijdete po obědě slib dodržte.
  Hlavně dítě povzbuzujte, chvalte, chvalte.........

  Přejeme všem dětem, rodičům krásný začátek nového školního roku.29.8.2014

se seznamujeme s pravidly silničního provozu

Víme, že nejsou důležité encyklopedické znalosti, ale je zapotřebí používat vědomosti v praxi. Vědět co znamená dopravní značka, která je ve tvaru kruhu nebo trojúhelníku - je to zákazová značka nebo příkazová značka, která nás chrání.

Dopravní výchova není jen o nácviku bezpečného chování v dopravním prostředí, ale i o vytváření vztahu ke svým vrstevníkům. Dopravní výchova v mateřské škole není o znalosti předpisu, ale důležité je naučit dětí, že při hraní musíme respektovat a vnímat kamarády, dodržovat pravidla a rozvíjet jejich životní postoje. Naučit se samostatně rozhodovat, učit se být opatrný v nebezpečných situacích, mít v podvědomí, kde v případě potřeby hledat pomoc. Rozvíjet postřeh, pozornost a orientaci v prostoru.

Naučit se chovat v dopravních prostředcích, zvolit bezpečné místo pro přecházení vozovky, umět správně reagovat na semafor, vědět co si musím obléct, když jedu na koloběžce nebo na kole.
Veškeré získané znalosti jsme si mohli ověřit na polodenním výletě pěšky, autobusem a vlakem do Českého Těšína a zpět.

27.5.2014

jsme jeli k hasičům


Dne 12.5.2014 měly děti naší mateřské školy možnost poznat zblízka jedno z nejzáslužnějších povolání. Povolání "hasič".

Zavítali jsme na exkurzi do hasičské zbrojnice v Karviné, kde se nás ujal pan Sikora, tatínek z řad naších rodičů, který se se svými kolegy obětavě věnoval naším dětem.


Měli jsme možnost prohlédnout si a praktický vyzkoušet veškeré hasičské vybavení včetně výstroje a záchranných prostředků. Také jsme se mohli posadit do kabiny hasičského auta a přímo použít hasičskou stříkačku.

Děti odjížděly nadšené a plné zážitků, za což patří Vám hasičům velké poděkování. Možná, že právě někteří z našich malých předškoláků rozšíří v budoucnu Vaše řady a budou pomáhat nám všem.


19.5.2014
Anketa není vypsána.