Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

...jsme získali diplom od KHS Moravskoslezského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vybrala 10 mateřských škol v kraji do projektu "Hra na zdravý semafor"zaměřený na zdravou výživu.
Vzdělávání vedl tým složený z pracovníku KHS ve spolupráci s pedagogy naší mateřské školy.
Velkým oceněním bylo zařazení právě naší mateřské školy do tohoto projektu.
Cílem projektu bylo zábavnou formou představit dětem výhody zdravé výživy, naučit je správnému rozhodování při výběru potravin, učit je jíst to, co potřebují, nikoli pouze co jim chutná.
Program byl veden formou zážitkového učení, her a soutěží. Děti rozlišovaly co je zdravé, a co nezdravé, nakupovaly do košíku správnou snídani, nechyběla ochutnávka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima. Zajímavé hry a soutěže byly odměněny dárečky a diplomy.
Všichni dobře víme, že výživa má klíčový podíl na našem zdravotním stavu, fyzické i psychické kondici. Jako rodiče i pedagogové si přejeme, aby naše děti se těšily pevnému zdraví. Víme však, co je pro naše tělo nejlepší...? Zkuste se zeptat předškoláku, co si myslí, že je pro ně zdravé. Možná se na chviličku zamyslí, ale nejspíš budete překvapení, jak v tom mají jasno.
5.5.2016

...bude zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 bude probíhat v kanceláři MŠ Místní ve dnech:
  • 10.5.2016 od 9.00 - 16.00 hod.
  • 11.5.2016 od 9.00 - 12.00 hod

K zápisu zákonný zástupce doloží:
  • vyplněný formulář Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Formulář " Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte, si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole již před zápisem v pracovních dnech od 7,00 - 16,30 hod. Nebo jsou k dispozici na www.msmistni.cz - sekce Zápis dětí
Zároveň dne 10.5.2016 proběhne Den otevřených dveří od 9,00 do 11.45 hod.

Budete mít možnost se svým dítětem prohlédnout si zahradu, dětské dopravní hřiště, prostory mateřské školy a získat odpovědi na Vaše dotazy.

...chováme pakobylky

Během jedné návštěvy zverimexu, děti napadlo, že by si mohly koupit nějaké zvířátko. Vyhrály dvě " Pakobylky indické". Pakobylky mají štíhlé tělo, dlouhé nohy, vzhledem připomínají uschlou větev. Chov bezobratlých živočichů se stává v mateřské škole stálé oblíbenějším v důsledků pozitivního působení těchto živočichů na rozvoj osobnosti dětí, ale také v důsledku nenáročnosti zvířat na zajištění podmínek chovu. Velkou výhodou je, že bezobratlí živočichové v přímém kontaktu s dětmi většinou nezpůsobují alergii.

Pro chov jsme si připravili terárium, bukové štěpy, lístky ostružiníku, kůru ze stromu a rozprašovač. Domeček byl hotový a teď už jen vybrat jména. Emil a Emilka naší noví hmyzí kamarádi.
Při prvním kontaktu s pakobylkami některé děti měly strach, ale postupným seznamováním nabývali jistotu a důvěru vůči pakobylkám. Začaly si dávat Emilku a Emilka na rukáv, později na ruku a detailně pozorovaly jejich vzhled, chování. Asi po 3 týdnech se nám Emilka svlékla a děti mohly vidět, jak vypadá kůže od pakobylky a porovnat ji s hadí kůži.
Děti při péči o pakobylky si osvojují různé praktické dovednosti, učí se samostatnosti, vytrvalosti pravidelnosti a odpovědnosti ( musí pakobylku denně krmit, rosit, chodit do lesa na větvičky).
Jsou si vědomy toho, že se o pakobylky musí starat společně, musí si vytvořit pravidla vůči sobě navzájem i vůči Emilce a Emilovi .
Anketa není vypsána.