Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

...bude zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 bude probíhat v kanceláři MŠ Místní ve dnech:
  • 10.5.2016 od 9.00 - 16.00 hod.
  • 11.5.2016 od 9.00 - 12.00 hod

K zápisu zákonný zástupce doloží:
  • vyplněný formulář Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Formulář " Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte, si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole již před zápisem v pracovních dnech od 7,00 - 16,30 hod. Nebo jsou k dispozici na www.msmistni.cz - sekce Zápis dětí
Zároveň dne 10.5.2016 proběhne Den otevřených dveří od 9,00 do 11.45 hod.

Budete mít možnost se svým dítětem prohlédnout si zahradu, dětské dopravní hřiště, prostory mateřské školy a získat odpovědi na Vaše dotazy.

...chováme pakobylky

Během jedné návštěvy zverimexu, děti napadlo, že by si mohly koupit nějaké zvířátko. Vyhrály dvě " Pakobylky indické". Pakobylky mají štíhlé tělo, dlouhé nohy, vzhledem připomínají uschlou větev. Chov bezobratlých živočichů se stává v mateřské škole stálé oblíbenějším v důsledků pozitivního působení těchto živočichů na rozvoj osobnosti dětí, ale také v důsledku nenáročnosti zvířat na zajištění podmínek chovu. Velkou výhodou je, že bezobratlí živočichové v přímém kontaktu s dětmi většinou nezpůsobují alergii.

Pro chov jsme si připravili terárium, bukové štěpy, lístky ostružiníku, kůru ze stromu a rozprašovač. Domeček byl hotový a teď už jen vybrat jména. Emil a Emilka naší noví hmyzí kamarádi.
Při prvním kontaktu s pakobylkami některé děti měly strach, ale postupným seznamováním nabývali jistotu a důvěru vůči pakobylkám. Začaly si dávat Emilku a Emilka na rukáv, později na ruku a detailně pozorovaly jejich vzhled, chování. Asi po 3 týdnech se nám Emilka svlékla a děti mohly vidět, jak vypadá kůže od pakobylky a porovnat ji s hadí kůži.
Děti při péči o pakobylky si osvojují různé praktické dovednosti, učí se samostatnosti, vytrvalosti pravidelnosti a odpovědnosti ( musí pakobylku denně krmit, rosit, chodit do lesa na větvičky).
Jsou si vědomy toho, že se o pakobylky musí starat společně, musí si vytvořit pravidla vůči sobě navzájem i vůči Emilce a Emilovi .

jsme experimentovali s vodou, olejem a kostkou cukru

Ačkoli je chemie všude kolem nás, při výuce se s ní děti setkávají až v posledním ročníku základní školy. Naše mateřská škola ve spolupráci s Gymnáziem Komenského zařazuje jednoduché přírodovědné experimenty formou prožitkového učení každý měsíc, neboť děti se nejlépe učí tím, že něco dělají a prožívají.

Tentokrát jsme zkoumali a poznávali co lze ve vodě rozpustit a co nelze. Zda se s vodou smíchá všechno, co do ní dáme? Zda se smísí olej s vodou sám od sebe, nebo když chvíli počkáme? Pozorovali jsme obarvenou kostku cukru inkoustem a dotvářeli špejli " obraz na talíři".

Děti chtějí neustále poznávat a zkoumat, získávat zkušeností všemi smysly a přijít na odpověď záhadám okolního světa, proto je ideální když s objevováním mohou začít už teď v naší mateřské škole.
Anketa není vypsána.