Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 01. 2020
svátek slaví Ilona


Víte, že...

byl karneval?

Život a práci v naší mateřské škole obohacují akce, kdy máme my dospělí možnost vyskočit z koloběhu všedních povinností a vytvořit dětem atmosféru k prožití pocitu sounáležitosti při setkání všech jejich blízkých v radostné atmosféře. Jednou z těchto akcí, na niž se vždy dlouho těšíme a připravujeme je karneval. Každým rokem mívá tato akce jiné téma, letos se nesla v duchu "cirkusového show".

Karnevalovým přípravám jsme věnovali tří - týdenní tematický blok s názvem "Vítejte v Cirkusu!". Na jeho počátku se děti prakticky seznamovaly s tradici Masopustu - vyráběly masky, jelita a jitrnice, převlékaly se do kostýmů, pracovaly s lidovou slovesností, naučily se masopustní písně, které doprovodily tradičními hudebními nástroji -řehtačkami a hrou na vozembouch. Vyráběly plakáty, postavily společně Šapito z molitanových kostek a manéž vytvořily z padáku. Rozdělily se do skupin a nacvičovaly svá vystoupení. Na výběr měly kostýmy a různé rekvizity. Vyvrcholením byla cirkusová show, kde se představili: kouzelník a jeho asistentky, klauni a akrobati, tanečnice i krotitelé exotických zvířat. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk ostatních dětských diváků.

Tím nejlepším však i nadále zůstalo těšení na samotný karneval, který se uskutečnil ve společenském domě Reneta dne 18.3.2015

Už můžeme do školy

Předškoláci se pečlivě připravovali na zápis do základní školy. Začali stavět svou vlastní školu z různorodého materiálu:dřevěných kostek, barevných tyček, lega, kamínků, knoflíků, zbytkových a odpadových materiálů.
Tvořivé seskupování a skládání zajímavých obrázků z drobných tvarů je velmi zaujalo. Děti procvičovaly jemnou motoriku, procvičovaly prostorové pojmy, rozvíjely tvořivost a zručnost, poznávaly vlastnosti předmětů, spolupracovaly a komunikovaly s kamarádem.

Během celého týdne pracovaly s určitým cílem, setrvaly u jedné činností a dle svých možností tuto činnost dokončily. A jak se jim to povedlo můžete posoudit sami.

20.2.2015

bude zápis předškoláků do ZŠ

Co s sebou k zápisu?
  • Občanský průkaz jednoho s rodičů
  • rodný list dítěte

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikováno takto:

§36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který nasleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku, pokud mu není dovolen odklad.

§ 36 odst.4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31.května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vašemu dítěti něco nejde tak, jak by mělo, berte na zřetel, že do 1. září uběhne ještě 7 měsíců a za tuto dobu Vaše dítě určitě vše dožene.
15.1.2015
Anketa není vypsána.