Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

jsme vycestovali do Dolních Vítkovic

Dne 23.května 2017 měly děti možnost vycestovat do oblasti Dolních Vítkovic za vzdělávacím programem " Putování za medem".

Tento program zábavnou formou učil děti základům logického myšlení a algoritmizace. Děti se vžily do role včelky a společně se svou robotickou kamarádkou objevovaly taje života včel a sbírání nektaru.
V průběhu programu děti plnily zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.

Odjížděli jsme plní dojmů a nových informací.

Již zase plánujeme, kdy se do oblasti Dolních Vítkovic opět vyprávíme za dalším hravým poznáváním.

červen 2017

přijelo do školky Mobilní planetárium

Zábavně -vzdělávací program Mobilního planetária " Jak měsíc putoval ke Slunci na návštěvu" se dětem velice líbil.
Měsíc v pohádce putoval po nebeské sféře - zvěrokruhu, protože se rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce.
Při svém putování zažil různá dobrodružství, setkával se s dvanácti znameními a potkával několik moudrých rádců. Měsíc měnil svoji tvář. Nejdřív byl to jinoch plný síly a postupně během své cesty po zvěrokruhu chřadnul a ubývaly mu síly. Když se mu podařilo setkat se Sluncem, stal se z něho unavený stařeček.

Prostřednictvím krásné pohádky se děti dozvěděly proč se na Zemi střída den a noc, jak se jmenují nejznámější souhvězdí a další základní jevy astronomie.

29.3.2017

bude probíhat zápis do MŠ v květnu 2017

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy Místní na školní rok 2017/2018 bude probíhat 10. a 11. května 2017. v kanceláři mateřské školy.

První den zápisu od 9.00 hod. do 16.00 hod.
druhý den zápisu od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace. Pravidelně je v mateřské škole konán

"Den otevřených dveří"
10. a 11.5.2017 od 9.00 do 12.00 hod.


K zápisu je nutné přinést:
 • vyplněný formulář" Žádost o přijetí dítěte do MŠ "na daný školní rok 2017/2018,
 • evidenční list dítěte potvrzený lékařem
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Bližší informace v sekci "Zápis dětí"

Nabízíme
 • individuální přístup k dětem
 • umístění sourozenců a kamarádů do jedné třídy
 • harmonické vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči
 • prostor pro volnou hru, individualní a skupinové činnosti, velkou tělocvičnu a Dětské dopravní hříště
 • spolupráci se ZŠ, s Gymnáziem Komenského
 • seznamování děti hravou formou s cizím jazykem
 • práci na interaktivní tabuli
 • kurz plavání
 • lyžarský kurz
 • logopedickou prevenci, která se uskutečňuje ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem

Přijďte se k nám podívat se svým dítětem do naší rodinné mateřské školy, moc se na Vás těšíme.
Anketa není vypsána.