Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 10. 07. 2020
svátek slaví Libuše a Amálie


Víte, že...

...chováme pakobylky

Během jedné návštěvy zverimexu, děti napadlo, že by si mohly koupit nějaké zvířátko. Vyhrály dvě " Pakobylky indické". Pakobylky mají štíhlé tělo, dlouhé nohy, vzhledem připomínají uschlou větev. Chov bezobratlých živočichů se stává v mateřské škole stálé oblíbenějším v důsledků pozitivního působení těchto živočichů na rozvoj osobnosti dětí, ale také v důsledku nenáročnosti zvířat na zajištění podmínek chovu. Velkou výhodou je, že bezobratlí živočichové v přímém kontaktu s dětmi většinou nezpůsobují alergii.

Pro chov jsme si připravili terárium, bukové štěpy, lístky ostružiníku, kůru ze stromu a rozprašovač. Domeček byl hotový a teď už jen vybrat jména. Emil a Emilka naší noví hmyzí kamarádi.
Při prvním kontaktu s pakobylkami některé děti měly strach, ale postupným seznamováním nabývali jistotu a důvěru vůči pakobylkám. Začaly si dávat Emilku a Emilka na rukáv, později na ruku a detailně pozorovaly jejich vzhled, chování. Asi po 3 týdnech se nám Emilka svlékla a děti mohly vidět, jak vypadá kůže od pakobylky a porovnat ji s hadí kůži.
Děti při péči o pakobylky si osvojují různé praktické dovednosti, učí se samostatnosti, vytrvalosti pravidelnosti a odpovědnosti ( musí pakobylku denně krmit, rosit, chodit do lesa na větvičky).
Jsou si vědomy toho, že se o pakobylky musí starat společně, musí si vytvořit pravidla vůči sobě navzájem i vůči Emilce a Emilovi .

jsme experimentovali s vodou, olejem a kostkou cukru

Ačkoli je chemie všude kolem nás, při výuce se s ní děti setkávají až v posledním ročníku základní školy. Naše mateřská škola ve spolupráci s Gymnáziem Komenského zařazuje jednoduché přírodovědné experimenty formou prožitkového učení každý měsíc, neboť děti se nejlépe učí tím, že něco dělají a prožívají.

Tentokrát jsme zkoumali a poznávali co lze ve vodě rozpustit a co nelze. Zda se s vodou smíchá všechno, co do ní dáme? Zda se smísí olej s vodou sám od sebe, nebo když chvíli počkáme? Pozorovali jsme obarvenou kostku cukru inkoustem a dotvářeli špejli " obraz na talíři".

Děti chtějí neustále poznávat a zkoumat, získávat zkušeností všemi smysly a přijít na odpověď záhadám okolního světa, proto je ideální když s objevováním mohou začít už teď v naší mateřské škole.

jsme se přihlásili na soutěž Pohár vědy

Tato soutěž je určena dětem které si rády hrají, experimentují, umí zapojit fantazii a prokázat svou zručnost. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších partnerů a sponzorů. Na přípravě soutěžních úkolů se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Soutěž je rozdělená na 4 věkové kategorie
  • Mateřské školy
  • První stupeň základních škol
  • Druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázii
  • střední školy

Zadání pro každý měsíc obsahuje úkoly z kreativity, teorie a praxe. Postup jednotlivých úkolů, výsledky bádání se dokumentuje fotografiemi a řešení se odesílají prostřednictvím internetových stránek soutěže. Jako první úkol nás čeká vytvořit maskota, který nás bude celou soutěží provázet, poskládat různé vlaštovky z papíru, zamyslet se zda vlaštovky létají stejně ve třídě i venku a vyrobit 2 rakety na vzduchový pohon.
Tak a teď už zbývá jen sestavit tým a vrhnout se do práce.


Anketa není vypsána.