Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

Prázdniny se blíží ke konci

Milá maminko, milý tatínku,

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací, Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba zvykání je různě dlouhá. Nejprve dochází dítě do školky s maminkou, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. Postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje a přichází den, kdy maminka může bez obav na chvíli odejít a dítě zůstává ve třídě samo. Dítě získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené. Délka adaptace může u někoho trvat několik dní, u jiného několik týdnů. Důležité pro rodiče a pedagoga mateřské školy je komunikace, denní kontakt a sdílení.
Neobávejte se svěřit učiteli, s čím si nevíte rady, a požádat ho o pomoc. Učitel je profesionál, a tudíž adaptaci zvládne.
Důležité je, že na konci adaptace čeká radost, úsměv, porozumění a důvěra, chuť kráčet dál společně, vzájemně si pomáhat a respektovat se.

Mámo, táto...neměj strach, když se od tebe odloučím. Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
Přejeme všem dětem spoustu kamarádů a moc se na Vás všichni těšíme
3.9.2018

jsme vyhráli 3. místo ve výtvarné soutěži?

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu Besip vyhlásila výtvarnou soutěž

" Jak má být vybaveno jízdní kolo "

libovolnou technikou.

Zúčastnily se Nikol Sikorová, Alice Dzámová, Emma Jeřábková a Sebastian Daneček. Všechny děti byly moc šikovné a vytvořily kreativní práce.

Velkým úspěchem je 3. místo Nikol Sikorové.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo v Městské knihovně 18.4. 2018 za účasti představitelů města a televize Polar.23.4.2018

není knížka jako knížka?

MOTTO SONS ČR: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Začátkem března navštívila naši mateřskou školu paní Anna Kožinová, která je předsedkyní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka Havířov - pracoviště Orlová.

Vyprávěla dětem, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak mohou slepí číst, co bylo příčinou jejich ztráty zraku. My si prohlížíme a čteme knížky očima, slepí používají ruce. Systém čtení nevidomých je založen na poznávání hladkého a hrubého povrchu.

Ve třídě začalo být rušno od okamžiku, kdy si děti mohly vyzkoušet některé z mnoha pomůcek, jež lidem s vadami zraku a lidem nevidomým pomáhají zmírňovat jejich hendikep např. speciální slepecký Pichtův psací stroj, který funguje na principu bodů vyražených do materiálu a nevidomý ho vnímá hmatem - Braillovo písmo.
Děti hmatem rozpoznávaly vytlačované body, prohlédly si knihy psané Braillovým písmem, vyzkoušely si chůzi s bílou holí, kde se orientovaly jen podle zvonečku, zahrály si speciálně upravené hry pro nevidomé Člověče, nezlob se, vyzkoušely si, jak funguje ozvučený mobilní telefon a jak na něm slabozrací pracují, viděly, jak vypadají speciálně upravené hodinky.

A jak my můžeme pomoci nevidomým a slabozrakým lidem? Základem je vždy obyčejná lidská slušnost a schopnost zeptat se přímo nevidomého či slabozrakého, zda nepotřebuje pomoc a zda zvládá danou situaci.

Nejen děti, ale také paní učitelky v závěru besedy odcházely plné dojmů, nových zážitků a zkušeností. A to nebylo ještě vše, paní Kožinová s kolegyněmi rozdaly dětem na upomínku bílé pastelky a záložky do knih s logem Bílá pastelka. Bílá pastelka - symbol celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), sděluje veřejnosti, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka je barva optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.19.3. 2018Anketa není vypsána.