Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

jsme vyhráli 3. místo ve výtvarné soutěži?

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu Besip vyhlásila výtvarnou soutěž

" Jak má být vybaveno jízdní kolo "

libovolnou technikou.

Zúčastnily se Nikol Sikorová, Alice Dzámová, Emma Jeřábková a Sebastian Daneček. Všechny děti byly moc šikovné a vytvořily kreativní práce.

Velkým úspěchem je 3. místo Nikol Sikorové.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo v Městské knihovně 18.4. 2018 za účasti představitelů města a televize Polar.23.4.2018

není knížka jako knížka?

MOTTO SONS ČR: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Začátkem března navštívila naši mateřskou školu paní Anna Kožinová, která je předsedkyní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka Havířov - pracoviště Orlová.

Vyprávěla dětem, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak mohou slepí číst, co bylo příčinou jejich ztráty zraku. My si prohlížíme a čteme knížky očima, slepí používají ruce. Systém čtení nevidomých je založen na poznávání hladkého a hrubého povrchu.

Ve třídě začalo být rušno od okamžiku, kdy si děti mohly vyzkoušet některé z mnoha pomůcek, jež lidem s vadami zraku a lidem nevidomým pomáhají zmírňovat jejich hendikep např. speciální slepecký Pichtův psací stroj, který funguje na principu bodů vyražených do materiálu a nevidomý ho vnímá hmatem - Braillovo písmo.
Děti hmatem rozpoznávaly vytlačované body, prohlédly si knihy psané Braillovým písmem, vyzkoušely si chůzi s bílou holí, kde se orientovaly jen podle zvonečku, zahrály si speciálně upravené hry pro nevidomé Člověče, nezlob se, vyzkoušely si, jak funguje ozvučený mobilní telefon a jak na něm slabozrací pracují, viděly, jak vypadají speciálně upravené hodinky.

A jak my můžeme pomoci nevidomým a slabozrakým lidem? Základem je vždy obyčejná lidská slušnost a schopnost zeptat se přímo nevidomého či slabozrakého, zda nepotřebuje pomoc a zda zvládá danou situaci.

Nejen děti, ale také paní učitelky v závěru besedy odcházely plné dojmů, nových zážitků a zkušeností. A to nebylo ještě vše, paní Kožinová s kolegyněmi rozdaly dětem na upomínku bílé pastelky a záložky do knih s logem Bílá pastelka. Bílá pastelka - symbol celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), sděluje veřejnosti, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka je barva optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.19.3. 2018soutěžíme v Poháru vědy

Už třetím rokem soutěžíme v Poháru vědy a letošní ročník má podtitul - Newton 2018.
Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, filosof a alchymista a je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob, či dokonce za zakladatele moderní fyziky a vědy obecné.

Náš tým jsme nazvali " Fiškulíni". Název jsme vymysleli od slova fiškus neboli chytrá hlava. Chceme mít chytré hlavičky a poznávat svět kolem nás. Zkoumáme pohyb, ale i to , kdy věci zůstávají v klidu a kdy setrvávají v pohybu, tedy setrvačnost. Každý měsíc se bavíme řešením zadaných úkolů a provádíme různé pokusy. Pozorujeme co se stane, když nafoukneme balonek a volně ho pustíme, sestrojujeme autíčko poháněné vzduchem z nafouknutého balonku a vyrábíme tryskové lodě pohaněné stlačeným vzduchem.
No prostě pouštíme se spolu s Isaacem Newtonem do experimentování. A to nás moc baví.

26.2.2018
Anketa není vypsána.