Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 22. 08. 2019
svátek slaví Bohuslav


Víte, že...

začíná nový školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,
blíží se chvíle, kdy Vaše dítě dítě nastoupí do mateřské školy a maminku a tatínka vystřídají dvě paní učitelky, které vůbec nezná. Jistě se bude ptát: Proč tu jsem? Co tady budu celý den dělat? S čím si budu hrát? Abychom omezili nepříjemné pocity, umožňujeme novým dětem adaptaci. Co to znamená? Je to čas potřebný k tomu, aby si dítě zvyklo na nové prostředí, kluky, holky a paní učitelky.
První den počítejte s větší časovou rezervou, příchod neuspěchejte, nebuďte nervozní, chvíli si společně ve třídě pohrajte, ujistěte Vaše dítě, že se nemusí ničeho bát a pak zase společně můžete odejít domů. Postupně se doba pobytu prodlužuje a pak nastane den, kdy maminka může bez obav odejit a dítě zůstává ve třídě samo. Ne každý může tuto možnost využít a proto dejte dítěti oblíbeného plyšáka a podávejte mu pravdivé informace o tom co ho ve školce čeká. Pokud máte více dotazu, nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte si s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů. V mateřské škole se již od děti očekává určitá samostatnost při jídle, oblékání a svlékání, při udržování osobní čistoty. Proto veďte děti k určité samostatnosti v sebeobsluze. Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí MŠ se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim mateřské školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dítěti naslouchejte a hlavně chvalte, chvalte, chvalte..
30.8.2016

jsme měli letní aktivitu na DDH

Dne 24.8.2016 jsme uspořádali dopravně - bezpečnostní akci:
"Jedu, jedu na kole, po silnici, přes pole "pro děti havířovských MŠ.

Vzhledem k počtu dopravních nehod a nebezpečných situací v silničním provozu jsme v rámci spolupráce s městskou policii str. insp. Bc. Šindlerovou a str. insp. Koňaříkovou a komisi Besip p. Romanem Skácelem, majitelem autoškoly zorganizovali tuto dopravně - bezpečnostní akci.
Děti plnily na 6 stanovištích úkoly jako jízda na motokáře a správná reakce na dopravní značení, správné vybavení cyklisty - nácvik navlékání ochranných prvků na kolo, malování dopravního prostředku, chůze na chůdách - cvičení zručnosti a rovnováhy, jízda na kole a další disciplíny.

24.8.2016

jsme obdrželi diplom za účast v mezinárodní soutěži Pohár vědy

Letošní pátý ročník Pohár vědy probíhal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších panterů. Na přípravě soutěžních úkolů se podíleli lektoři s Katedry didaktiky fyziky Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Soutěžní týmy se přihlásily s Alžírska, Německa, Turecka, Tuniska, Malajsie, Slovenska a z jiných státu, aby přitáhly děti k soustavnějšímu zájmu o vědu a techniku. Cílem bylo ukázat dětem, že svět je kolem krásný a zajímavý, učit je pozorovat a zkoumat ukázat, že fyzika je všude kolem nás, je krásná a zábavná. Naučit děti dívat se, vnímat, odhadovat a hodnotit. Prostřednictvím soutěže "Pohár VĚDY - ROJKO 2016" jsme získali skvělou inspiraci při práci s dětmi a při plnění úkolů zase úžasné zážitky.
Anketa není vypsána.