Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 28. 02. 2020
svátek slaví Lumír


Víte, že...

bude probíhat zápis do MŠ v květnu 2017

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy Místní na školní rok 2017/2018 bude probíhat 10. a 11. května 2017. v kanceláři mateřské školy.

První den zápisu od 9.00 hod. do 16.00 hod.
druhý den zápisu od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace. Pravidelně je v mateřské škole konán

"Den otevřených dveří"
10. a 11.5.2017 od 9.00 do 12.00 hod.


K zápisu je nutné přinést:
 • vyplněný formulář" Žádost o přijetí dítěte do MŠ "na daný školní rok 2017/2018,
 • evidenční list dítěte potvrzený lékařem
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Bližší informace v sekci "Zápis dětí"

Nabízíme
 • individuální přístup k dětem
 • umístění sourozenců a kamarádů do jedné třídy
 • harmonické vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči
 • prostor pro volnou hru, individualní a skupinové činnosti, velkou tělocvičnu a Dětské dopravní hříště
 • spolupráci se ZŠ, s Gymnáziem Komenského
 • seznamování děti hravou formou s cizím jazykem
 • práci na interaktivní tabuli
 • kurz plavání
 • lyžarský kurz
 • logopedickou prevenci, která se uskutečňuje ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem

Přijďte se k nám podívat se svým dítětem do naší rodinné mateřské školy, moc se na Vás těšíme.

začíná soutěž Pohár vědy - Polaris 2017

Již druhým rokem jsme se přihlásili do soutěže Pohár vědy Polaris 2017. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech a v každém kole se musí plnit úkoly z následujících oblasti
 • kreativity
 • teorie a výzkum
 • praxe a projekt

Postup řešení jednotlivých úkolů, výsledky bádání se zapisují, dokumentují vlastními fotografiemi a odesílají se každý měsíc prostřednictvím stránek soutěže k vyhodnocení. Děti během soutěže získají na základě vlastních činností konkrétní poznatky ze světa vědy a techniky (tj. získají poznatky o vlastnostech některých materiálů, fyzikálních a chemických zákonitostech v technice i v přírodě). Uvědomí si některé jednoduché procesy v technice, dokážou odpovědět na otázky: Co to je?, Jak to funguje? Získají zkušenosti, že k tomu abychom něco vytvořili , je nutné vynaložit úsilí.

A co jsme se dozvěděli v 1.kole? Získali jsme základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, sluneční soustavě, planetě Zemi. Zjistili jsme, že naše planeta má 7 sousedů a společně tvoří velkou rodinu osmi planet, které obíhají okolo Slunce. Dozvěděli jme se, proč je Země neobyčejná. Jako jediná má ve sluneční soustavě vodu a díky tomu zde vznikl život. Je třetí směrem od Slunce a dostává správné množství tepla a světla k životu. Už víme, že Mars je rudá planeta a je 4 planeta směrem od Slunce. Nejteplejší planetou je Venuše ačkoliv vůbec není z planet nejblíže Slunci. Vytvořili jsme souhvězdí skřítka Rákosníčka, zkoumali jsme, kde musíme podepřít tužku, vařečku a smeták, aby předmět držel na prstu v rovnováze. Postavili jsme šikmou věž z kostek, přičemž jsme lepili kousky plastelíny jako protizávaží na vnitřní stranu, aby věž byla vyšší a vyšší. Udělali jsme panáčka z papíru, spodní část zatížili kancelářskými sponkami a ten nám pak balancoval na hrotu tužky. To Vám byla legrace si takhle hrát a dozvídat se nové věci.
30.1.2016

Výzdoba a tvoření je v plném proudu

Rok se s rokem sešel a na dveře ťuká poslední měsíc v roce a s ním se chystají vánoční besídky, připravuje se vánoční výzdoba a tvoření je v plném proudu.

Kouzelné období nabízí nesčetné množství variací činností hudebních, literárních, výtvarných a dramatických. Adventní čas je skvělou příležitostí jak přizvat rodiče do mateřské školy na vánoční dílny. A tak jsme od 1.12. do 3.12. uspořádali vánoční dílny, kde jsme pekli cukroví, vyráběli vánoční ozdoby a zdobili vánoční stromeček. Kde nemohla přijít maminka s chutí ji zastoupila babička nebo tatínek. Získali jsme mnoho nápadů a navíc máme méně starosti jak vše do Vánoc stihnout. Je mnohokrát dokázáno, že co si dítě vyzkouší více smysly, to si lépe pamatuje a osvojuje. Děti jsou hravé a odvážné, v každém dítěti je skrytý umělec, jehož talent je třeba rozvíjet a podporovat. Prostřednictvím tvoření se děti rozvíjejí po všech stránkách - procvičují jemnou motoriku, posilují svalstvo ruky, učí se pozorovat, popisovat, rozvíjejí své myšlení, fantazii a představivost, učí se trpělivosti a soustředění. Trénují spolupráci, ochotu vzájemně si pomoct či poradit a v neposlední řadě smysluplně vyplnit svůj čas aniž by se nudily.
Společné dílny dětí a rodičů byly úžasným zážitkem. Musíme konstatovat, že nemusíme vše dělat sami, ale že nám rádi pomůžou naší rodiče, což je velká úleva.

Všem přejeme krásné Vánoce !
Anketa není vypsána.