Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 27. 02. 2021
svátek slaví Alexandr


Termín a podmínky zápisu

Poskytování informací v době od 8.00 do 12.00 hodin na tel. čísle 596 811 519 nebo emailem mistni@petrvaldska.cz.

ZÁPIS DĚTÍ
do MŠ bude probíhat ve dnech 4.5. - 15.5.2020,
a to bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zákonný zástupce doručí do MŠ:
 • vyplněný formulář „Žádost o přijetí “ s uvedenou čitelnou emailovou adresou a telefonním číslem
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • Čestné prohlášení o očkování dítěte, včetně kopie očkovacího průkazu
 • vyplněný „Evidenční list"  dítěte, bez potvrzení od lékaře
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno

Pokud již máte lékařem potvrzený „Evidenční list"  dítěte, nemusíte dokládat čestné prohlášení ani očkovací průkaz!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob doručení dokumentů:
 • vhozením do poštovní schránky v MŠ
 • datovou schránkou, ID: bidi8qc
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: mistni@petrvaldska.cz
 • poštou (nezasílejte doporučeně) na adresu: MŠ Místní 3/355, 736 01 Havířov - Město
 • osobním podáním v MŠ - termín nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 596 811 519


Jak zjistíte, že Vaše Žádost o přijetí dítěte byla řádně doručena:
 • doručenou přihlášku v MŠ zaevidujeme a na Vaši emailovou adresu zašleme přidělené registrační číslo
 • prosíme o čitelně vyplněnou emailovou adresu, na kterou Vám budeme postupně zasílat informace
 • každá žádost bude bodově ohodnocena
 • seznam přijatých dětí (pouze registrační číslo) bude zveřejněn na našich webových stránkách

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Spádová oblast:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Opatření MŠMT k Zápisům do MŠ pro šk. r. 2020/2021

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Anketa není vypsána.