Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Struktura vzdělávacího obsahu

Vzdělávací obsah ŠVP je uspořádán do 5 na sebe navazujících integrovaných bloků.

Vzdělávací obsah ŠVP je každoročně hodnocen a na základě poznatků z praktické realizace jsou prováděny jeho dílčí úpravy.

Vzdělávací bloky obsahují
  • charakteristiku a záměr vzdělávacího bloku - k čemu děti povedeme a proč
  • očekávané výstupy - co se děti naučí
  • vzdělávací nabídku - jaké činnosti budou dětem nabízeny


Pedagogové jednotlivých tříd rozpracovávají každý blok ŠVP do několika časově kratších, tématicky ucelených částí, vyhovujících podmínkám dané třídy.

K jeho rozpracování použijí myšlenkovou mapu nebo jiný stručný přehled plánovaných tématických bloků.

Bloky jsou nastaveny tak, aby pedagogové mohli zvolit téma odpovídající jak ročnímu období, tak potřebám a podmínkám třídy, či spontánně vzniklým situacím.
Anketa není vypsána.