Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 29. 10. 2020
svátek slaví Silvie


Spolupracujeme s rodiči

Doporučujeme:

Desatero pro rodiče předškolních dětí

Pomocník pro rodiče - základní informace, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy.
  • Děti, rodiče i pomáháme vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy, které posilují vzájemný respekt a ochotu spolupracovat.
  • Zapojení rodičů do činností třídy je značným přínosem pro děti, pro učitelky i rodiče. Vnášejí do života školy pestrost, aktivitu a samozřejmě radost dětem.
  • Vítáme pomoc se zajišťováním drobných oprav či materiálu pro výzdobu tříd, pomoc u činností, kdy je nezbytný větší počet dospělých, pomoc při zajišťování exkursí na pracovištích i pomoc při doprovodu dětí.
  • Za zcela samozřejmé považujeme vstupování rodičů do tříd, společné hry s dětmi, společné dokončování činností.
  • Poskytujeme informace o individuálních výsledcích dítěte, jeho pokrocích v rozvoji a učení. Snažíme se, aby komunikace rodiče s učitelkou byla co nejefektivnější. Na učitelkách a rodičích záleží do jaké míry si dohodnou organizaci a pravidla, kdy budou řešit společné otázky, kolik času si budou navzájem věnovat. Je to oblast náročná a dosud ne zcela samozřejmá, a to jak pro rodiče, tak pro učitelky.
  • Nabízíme rodičům možnost účastnit se programů a akcí v mateřské škole.

Anketa není vypsána.