Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 27. 02. 2021
svátek slaví Alexandr


Naši zaměstnanci

…aneb pedagogické a personální zajištění

 • V každé třídě pečují o děti dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních směnách.


 • V době organizačně nejnáročnějších činností, mezi něž patří převlékání na vycházku, příprava na oběd a příprava k odpočinku, pomáhají dětem i provozní pracovnice.


 • Oběd dětem vydává pracovnice školní jídelny.


 • Provozní pracovnice MŠ a ŠJ spolupracují s učitelkami ve třídách, dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi i s rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti.

V mateřské škole pracují:
 • 4 pedagogové
 • 1 asistent pedagoga
 • 2 provozní pracovnice
 • 2 pracovnice školní jídelny


Přehled profesí:
 • zástupce ředitelky MŠ Místní
 • učitelky
 • asistent pedagoga
 • uklízečky
 • vedoucí školní jídelny
 • kuchařka
Anketa není vypsána.