Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 27. 02. 2021
svátek slaví Alexandr


Historie

Mateřská škola Místní 3/355 se nachází v samotném centru Statutárního města Havířov, v obytném bloku budov, jejichž stavební základy byly položeny v roce 1955. Komplex budov se nachází v ochranném pásmu SORELY. Jediným vlastníkem budov je společnost RPG Byty, s.r.o, která je v současné době největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice.

Třídy se nachází v přízemí budovy a v 1. poschodí, jsou lemovány prostornými venkovními terasami.Vnitřní prostory tříd jsou rozlehlé a dovolují dětem mnoho pohybu a místa pro hru a veškeré činnosti.

Součásti MŠ je také rozlehlá zahrada, na které je umístěné dopravní hřiště, které slouží nejen pro potřeby MŠ, ale rovněž i pro ostatní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na území města Havířova. Současně zde probíhá výuka žáků 4. tříd všech havířovských ZŠ.

V létě 2011 proběhla úprava školní zahrady, došlo k výměně dřevěných herních prvků. Současně s opravou zahrady došlo během letních prázdnin k rekonstrukci prvního patra budovy, v němž byly na začátku školního roku 2011/2012 slavnostně otevřeny nové prostory školy.

V současné době má Mateřská škola Místní 3/ 355 2 třídy a navštěvuje ji 50 dětí ve věku od 3 – 7 let. Žádná ze tříd není specificky zaměřená, dětem je dán prostor pro její všestranný rozvoj a vzdělávání s rovnováhou všech činností.

Součástí školy je školní jídelna


Anketa není vypsána.