Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 04. 05. 2016
svátek slaví Květoslav


Víte, že...

.... otevíráme třídu Montessori v MŠ Petřvaldské

Od září 2016 otevíráme třídu se vzdělávacím programem Montessori pedagogiky v MŠ Petřvaldské v Havířově-Šumbarku.
Rodiče, máte-li zájem umístit dítě do třídy Montessori, přijďte na informativní schůzku 6. května 2016 v 15.00 hodin do Mateřské školy Petřvaldské v Havířově – Šumbarku. Zveme i ty, kteří se chtějí o této vzdělávací koncepci dozvědět více.
Další informace naleznete na webových stránkách www.petrvaldska.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Leona Draslíková, tel.: 596 810 735

bude zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 bude probíhat v kanceláři MŠ Místní ve dnech:
  • 10.5.2016 od 9.00 - 16.00 hod.
  • 11.5.2016 od 9.00 - 12.00 hod

K zápisu zákonný zástupce doloží:
  • vyplněný formulář Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Formulář " Žádost o přijetí a Evidenční list dítěte, si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole již před zápisem v pracovních dnech od 7,00 - 16,30 hod. Nebo jsou k dispozici na www.msmistni.cz - sekce Zápis dětí

Zároveň dne 10.5.2016 proběhne Den otevřených dveří od 9,00 do 11.45 hod.

Budete mít možnost se svým dítětem prohlédnout si zahradu, dětské dopravní hřiště, prostory mateřské školy a získat odpovědi na Vaše dotazy.

chováme pakobylky

Během jedné návštěvy zverimexu, děti napadlo, že by si mohly koupit nějaké zvířátko. Vyhrály dvě " Pakobylky indické". Pakobylky mají štíhlé tělo, dlouhé nohy, vzhledem připomínají uschlou větev. Chov bezobratlých živočichů se stává v mateřské škole stálé oblíbenějším v důsledků pozitivního působení těchto živočichů na rozvoj osobnosti dětí, ale také v důsledku nenáročnosti zvířat na zajištění podmínek chovu. Velkou výhodou je, že bezobratlí živočichové v přímém kontaktu s dětmi většinou nezpůsobují alergii.

Pro chov jsme si připravili terárium, bukové štěpy, lístky ostružiníku, kůru ze stromu a rozprašovač. Domeček byl hotový a teď už jen vybrat jména. Emil a Emilka naší noví hmyzí kamarádi.
Při prvním kontaktu s pakobylkami některé děti měly strach, ale postupným seznamováním nabývali jistotu a důvěru vůči pakobylkám. Začaly si dávat Emilku a Emilka na rukáv, později na ruku a detailně pozorovaly jejich vzhled, chování. Asi po 3 týdnech se nám Emilka svlékla a děti mohly vidět, jak vypadá kůže od pakobylky a porovnat ji s hadí kůži.
Děti při péči o pakobylky si osvojují různé praktické dovednosti, učí se samostatnosti, vytrvalosti pravidelnosti a odpovědnosti ( musí pakobylku denně krmit, rosit, chodit do lesa na větvičky).
Jsou si vědomy toho, že se o pakobylky musí starat společně, musí si vytvořit pravidla vůči sobě navzájem i vůči Emilce a Emilovi .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Anketa není vypsána.