Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 06. 2018
svátek slaví Květa


Víte, že...

Seznam přijatých dětí pro rok 2018/2019

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,
odloučené pracoviště MŠ Místní 3/355 Havířov -Město

přijala k 1. září 2018 děti evidované pod těmito registračními čísly:
 • M-12/2018
 • M-26/2018
 • M-9/2018
 • M-20/2018
 • M-10/2018
 • M-19/2018
 • M-23/2018
 • M-15/2018
 • M-13/2018
 • M-6/2018
 • M-4/2018
 • M-7/2018
 • M-3/2018
 • M-11/2018

Vyvěšeno dne: 17.5.2018

Bc.Zdeňka Hýžová
ředitelka MŠ

jsme vyhráli 3. místo ve výtvarné soutěži?

Komise Rady města Havířova pro bezpečnost silničního provozu Besip vyhlásila výtvarnou soutěž

" Jak má být vybaveno jízdní kolo "

libovolnou technikou.

Zúčastnily se Nikol Sikorová, Alice Dzámová, Emma Jeřábková a Sebastian Daneček. Všechny děti byly moc šikovné a vytvořily kreativní práce.

Velkým úspěchem je 3. místo Nikol Sikorové.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo v Městské knihovně 18.4. 2018 za účasti představitelů města a televize Polar.23.4.2018

není knížka jako knížka?

MOTTO SONS ČR: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Začátkem března navštívila naši mateřskou školu paní Anna Kožinová, která je předsedkyní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka Havířov - pracoviště Orlová.

Vyprávěla dětem, jak se žije lidem se zrakovým postižením, jak mohou slepí číst, co bylo příčinou jejich ztráty zraku. My si prohlížíme a čteme knížky očima, slepí používají ruce. Systém čtení nevidomých je založen na poznávání hladkého a hrubého povrchu.

Ve třídě začalo být rušno od okamžiku, kdy si děti mohly vyzkoušet některé z mnoha pomůcek, jež lidem s vadami zraku a lidem nevidomým pomáhají zmírňovat jejich hendikep např. speciální slepecký Pichtův psací stroj, který funguje na principu bodů vyražených do materiálu a nevidomý ho vnímá hmatem - Braillovo písmo.
Děti hmatem rozpoznávaly vytlačované body, prohlédly si knihy psané Braillovým písmem, vyzkoušely si chůzi s bílou holí, kde se orientovaly jen podle zvonečku, zahrály si speciálně upravené hry pro nevidomé Člověče, nezlob se, vyzkoušely si, jak funguje ozvučený mobilní telefon a jak na něm slabozrací pracují, viděly, jak vypadají speciálně upravené hodinky.

A jak my můžeme pomoci nevidomým a slabozrakým lidem? Základem je vždy obyčejná lidská slušnost a schopnost zeptat se přímo nevidomého či slabozrakého, zda nepotřebuje pomoc a zda zvládá danou situaci.

Nejen děti, ale také paní učitelky v závěru besedy odcházely plné dojmů, nových zážitků a zkušeností. A to nebylo ještě vše, paní Kožinová s kolegyněmi rozdaly dětem na upomínku bílé pastelky a záložky do knih s logem Bílá pastelka. Bílá pastelka - symbol celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), sděluje veřejnosti, že slepí lidé nežijí ve tmě – bílá pastelka je barva optimistická, nestraší temnotou a beznadějí.19.3. 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anketa není vypsána.