Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 16. 05. 2021
svátek slaví Přemysl


Víte, že...

Od 10.5.2021 školka opět v plném provozu

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 mohou do školky docházet všechny děti - bez testování, bez roušek.

Prosíme o nahlášení docházky vašeho dítěte nejpozději do pátku 7.5.2021 do 9.00 hodin.

Těšíme se na společné setkání.

Snížení školného - uzavření MŠ

Vážení rodiče,
v důsledku vládního nařízení a následného uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
 • březen 2021 -   0,- Kč
 • duben 2021 -    0,- Kč
 • duben 2021 - 300,- výše školného pro děti, které nastoupily do MŠ od 12. 4. 2021

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen a duben 2021 ( školné 400,- + zálohy stravného dle vyúčtování) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2021.


21. dubna 2021

Mateřská škola bude otevřená od 12.4.2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 připravujeme provoz mateřské školy k nástupu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let) a dětí rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy bude povinné neinvazivní antigenní testování. Každé dítě musí být 2x týdně testováno, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu.
Testováno nemusí být dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit potvrzením.
Testy budou probíhat ve vyhrazených prostorách MŠ (vstup ze školní zahrady - třída Besip) za asistence rodiče, proto počítejte se zdržením minimálně půl hodiny.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodů neúčastí na testování, mateřská škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí na telefon: 596811519 nebo na e-mail: mistni@petrvaldska.cz

čtvrtek 7.4.2021
Anketa není vypsána.